Orwell

George Orwells Nineteen Eighty-Four is niet alleen, `tegen het sovjet-totalitarisme` geschreven zoals wordt vermeld in het kader bij het artikel over utopieën van Arnold Heumakers (Boeken, 05.05. 06). In Orwells eigen woorden van toen: `Mijn recente roman is NIET bedoeld als een aanval op het socialisme, of op de Britse Labour Partij (die ik steun), maar om de perversies te laten zien waartoe een gecentraliseerde economie kan leiden en die al gedeeltelijk zijn gerealiseerd onder communisme en fascisme [...] Ik geloof ook dat totalitaire denkbeelden wortel hebben geschoten in de geesten van intellectuelen, en ik heb getracht te laten zien wat daarvan de logische gevolgen zouden kunnen zijn [...] Totalitarisme, als het niet wordt bestreden, kan overal zegevieren.` Nineteen Eighty-Four is wat het stalinisme betreft achteraf griezelig naturalistisch gebleken, maar een enkelvoudig antistalinistisch etiket doet de intenties van het boek en zijn schepper tekort. Het was een waarschuwing tegen elke vorm van totalitarisme.

    • Marco Daane