Onrust VVD’ers over hun stem

In de VVD heerst grote onrust over het verloop van de verkiezingen voor de lijsttrekker. Leden bellen naar het partijkantoor om te horen wat er met de reeds uitgebrachte stemmen gaat gebeuren.

Het partijbestuur liet gisteravond weten dat leden die schriftelijk hadden gestemd, hun voorkeur telefonisch of elektronisch kunnen veranderen. Dat was al afgesproken. Maar op die manier kan het effect van het Kamerdebat deze week met kandidaat-lijsttrekker minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) een rol gaan spelen in het verloop van de verkiezing. Van de 40.000 VVD-leden die mogen stemmen, hebben 9.000 dat schriftelijk gedaan en 10.000 telefonisch of elektronisch.

Het campagneteam van Verdonk reageerde woedend, omdat de indruk bestaat dat de loop van de stemming wordt beïnvloed.

De mogelijkheid om de eerder (per brief) uitgebrachte stem te corrigeren, was bedoeld om fraude te voorkomen. Daarom vindt Tweede-Kamervoorzitter Weisglas („met mijn VVD-pet op”) dat er nu sprake is van oneigenlijk gebruik. Hij heeft partijvoorzitter Van Zanen vanmorgen telefonisch dringend verzocht de bepaling niet te gebruiken. „Het is ondemocratisch en op deze manier wordt verschil gemaakt tussen groepen leden. Stel je voor dat we in de Tweede Kamer bij een wetsontwerp ook een paar keer gaan stemmen, de ene keer is het aangenomen, de volgende keer weer niet. Zo werkt het toch niet?” Een ander bezwaar van Weisglas is dat de mogelijkheid van tevoren volgens hem bij niemand bekend was.

Ayaan Hirsi Ali, die dinsdag haar Kamerlidmaatschap neerlegde, wordt opgevolgd door Laetitia Griffith, tot voor kort wethouder in Amsterdam

ayaan:pagina 7