Meer winst door meer passagiers

Londen, 19 mei. British Airways (BA) heeft in het eind maart afgesloten boekjaar 2005/2006 27 procent meer winst behaald dan in het boekjaar ervoor. De Britse luchtvaartmaatschappij meldde vandaag dat het bedrijfsresultaat is gestegen van 556 miljoen tot 705 miljoen pond sterling (987 miljoen euro). Duurdere tickets en vollere vliegtuigen leverden BA een winst op die hoger uitpakte dan analisten hadden verwacht. De winst voor belastingen steeg met 21 procent tot 620 miljoen pond (868 miljoen euro). BA`s omzet groeide met 9,6 procent tot 8,52 miljard pond (11,9 miljard euro).