Meer mensen vragen om informatie over zelfdoding

Rotterdam. Het aantal mensen dat bij stichting De Einder informatie vraagt over zelfdoding is in vier jaar toegenomen van 293 tot 393 per jaar. Na een gesprek zag 88 procent van de bellers er vanaf om zelfmoord te plegen. Dit staat in het jaarverslag 2005 van De Einder.

In het jaarverslag staat ook dat bijna de helft van de mensen die met een van de consulenten van De Einder belt of mailt tussen de 40 en 65 jaar oud is. Maar de 46 cliënten die in 2005 overleden - door zelfdoding of euthanasie, of door een ander oorzaak - waren meestal ouder dan 65. Stichting De Einder geeft geen hulp bij zelfdoding; dat is strafbaar.