Intolerant `geworden`?

Had de stelling bij het omslagverhaal van woensdag niet anders kunnen worden geformuleerd (nrc.next, 17 mei)? Er wordt gesteld dat Nederland in zichzelf gekeerd en intolerant is geworden. Volgens mij is het voltooid deelwoord `geworden` overbodig.

Er is volgens mij nooit echt onderzoek gedaan naar het tolerantieniveau in onze samenleving. Dat er in de jaren zeventig politieke stromingen waren die het beeld hebben geschapen dat wij zo aardig zijn voor andersdenkenden, doet niets af aan het feit dat er in onze samenleving - eigenlijk geldt dat voor elke samenleving - onderhuidse gevoelens leven die altijd het eigen individu laten voorgaan.

Onze samenleving kan van oudsher bikkelhard en intolerant zijn. We zijn een handelsvolk dat enig opportunisme niet bepaald schuwt. Dan komt onze ware aard boven en handelen we naar situaties zoals onze voorouders datdeden: hard en zonder nuance.

Een bekend Nederlands gezegde luidt: ”Een gast en vis blijven drie dagen fris.” Met andere woorden: je bent welkom, maar blijf niet te lang.