Immigratiewet in Frankrijk aangescherpt

Het Franse parlement heeft woensdag ingestemd met een strengere immigratiewet. De nieuwe wet moet met name huwelijks- en gezinsmigratie beperken en kennismigratie bevorderen.

De Franse regering zegt met name hogere drempels te willen opwerpen voor migranten die weinig kans maken op de arbeidsmarkt. De partner mag gezinsleden voortaan pas laten overkomen als hij minimaal achttien maanden in Frankrijk woont , werk heeft en als hij passende woonruimte heeft.Met deze aanscherping sluit Frankrijk aan bij de immigratiepolitiek van andere Europese landen.

Volgens Sarkozy markeert de wet de overgang van een immigratie die Frankrijk 'ondergaat' naar een immigratie die het land 'kiest'. Frankrijk gaat jaarlijks zijn economische migratiebehoefte vaststellen.

De laatste jaren waren gezinshereniging en huwelijk de motieven voor zo'n tachtig procent van de ongeveer 140.000 immigranten die jaarlijks werden toegelaten. Vijf procent kwam voor werk. Sarkozy wil die verhoudingen 'in evenwicht brengen'.

Het principe van de 'gekozen immigratie' heeft in Frankrijk tot weerstand geleid van kerken, migrantengroeperingen en de oppositie. Sarkozy zou vreemdelingenhaat bevorderen en een mislukking van zijn integratiepolitiek willen maskeren. Tienduizenden mensen liepen mee in protestmarsen. Maar volgens Sarkozy mag Frankrijk niet 'het enige land' zijn dat niet zelf kiest welke immigranten het toelaat.

In het parlement kreeg Sarkozy's partij UMP, die over de meerderheid beschikt, steun van een deel van de centrumpartij UDF. Nadat ook de Senaat zich begin juni over de wet heeft uitgesproken, volgt nog een tweede stemmingsronde.

Opiniepeilingen geven Sarkozy de steun van driekwart van de rechtse kiezers, en van 71 procent van linkse kiezers.