Een mooi einde

Er was eens heel lang geleden regen. Het was niet zo maar een regenbui. Nee, er kwamen vissen uit de wolken. Iedereen vond dat raar, behalve een meisje met haar broertje. Want alle vissen stroomden naar de rivier. De regen hield op. Toen begon de zon weer te schijnen. Toen het meisje wakker werd, scheen de zon zo fel, dat zij bruin werd. Het meisje zuchtte en zei: „Wat een mooi einde!"

Eigen moederdagverhaal van Isis van Rooy, 8 jaar, uit Amstelveen