Antropoloog nodig

Schandelijke acties zoals minister Verdonk die heeft ondernomen, geven alleen maar haar geringe kennis van zaken aan als het over `vreemdelingen` en `beleid in landen van herkomst` gaat.

Het wordt tijd dat men eens wat vaker antropologen inschakelt in het Nederlandse debat en beleid, en misschien moet Verdonk eens een tijdje - net als onze antropologiestudenten - in de Sahel vertoeven voor zelfreflectie en om delevens van diegenen die graag in Europa willen integreren, te begrijpen. Verdonks tenenkrommende vertoning in het Tweede-Kamerdebat toont bovendien haar geringe vermogen tot logisch debatteren aan. Het voelt `gênant` om door mensen van dit kaliber te worden bestuurd.