Aanpak zwakke kusten

De plannen voor de aanpak van vier van de acht zogenoemde zwakke schakels in de Nederlandse kustverdediging zijn klaar. Het gaat om plannen voor de Zuid-Hollandse kust bij Noordwijk, Scheveningen, de Delflandse kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin, en op Goeree-Overflakkee. De plannen kosten in totaal ongeveer 260 miljoen euro. In 2010 moet alles klaar zijn.

In Noordwijk komt een duinverbreding van vijftig meter in hoogte oplopend van 8,5 meter tot 11 meter. In het duin wordt een onzichtbare dijk gebouwd.

In Scheveningen wordt de boulevard versterkt met een constructie en ook wordt er extra zand aangebracht op het strand.

Aan de Delflandse kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin komt een extra duinenrij en wordt de kust met zandsuppleties ‘strakgetrokken’.

Op Goeree-Overflakkee wordt de dijk genaamd Het Flaauwe Werk verhoogd en landinwaarts versterkt met een binnendijk van maximaal dertig meter breed.

De andere vier zwakke schakels bevinden zich bij Den Helder, Petten, de zuidwestkust van Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen.