‘Woningtekort door overheid’

Het grote tekort aan woningen wordt deels veroorzaakt door het overheidsbeleid. Dat is een van de conclusies uit het rapport van het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. In een eerste reactie noemt minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) de conclusie „zeer eenzijdig”.

Een van de onderzoekers van het SEO is C. Teulings, sinds begin deze maand directeur van het Centraal Planbureau, belangrijk adviesorgaan van de regering.

Volgens Teulings en zijn collega’s is er te veel beleid op de woningmarkt. Hun advies is om de aftrekbaarheid van de hypotheekrente af te schaffen en om te stoppen met het systeem van huurtoeslagen (voorheen huursubsidie). Dat zou direct een welvaartswinst van tussen de 5 en 10 miljard euro opleveren, aldus een conclusie in het rapport Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt. De onderzoekers willen verder de reserves van de woningcorporaties afromen.

Om de negatieve gevolgen van deze maatregelen voor de lagere inkomens te beperken, stellen de onderzoekers voor om de bestaande hypotheken en huurcontracten te ontzien. De veranderingen zouden geleidelijk aan moeten worden ingevoerd. Het ministerie van Economische Zaken had bij het verlenen van de opdracht gevraagd om „een frisse aanpak”.

Minister Dekker reageerde vanmorgen zeer kritisch op het rapport: „Het is een van vele rapporten die nu verschijnen over het functioneren van de woningmarkt. Over een paar weken kom ik in het kabinet zelf met een visie op die woningmarkt waarin het vertrouwen van de consumenten een belangrijk aandachtspunt vormt. De conclusies van het SEO-rapport leggen zeer eenzijdig de nadruk op de marktverstorende effecten van onder meer de huurtoeslag. Bij het vlottrekken van de woningmarkt gaat het om veel meer dan dat. Daarbij moeten schokeffecten in de markt worden voorkomen en is politiek maatwerk nodig is om die verandering uiteindelijk ook te realiseren.”

De minister verwijst naar haar ervaringen met de wijzigingen in het huurbeleid: „Je moet in dit dossier voortdurend balanceren tussen beweging en bescherming.”