‘VS voor nieuwe koers N-Korea’

De Verenigde Staten overwegen ernstig om met Noord-Korea te gaan onderhandelen over een vredesakkoord. Dat meldt The New York Times vandaag. President Bush zal de nieuwe koers, die zijn medewerkers hem na intensieve debatten binnen de regering hebben aanbevolen, hoogstwaarschijnlijk goedkeuren, aldus de krant.

Tegelijk met de vredesbesprekingen zouden de onderhandelingen hervat moeten worden over het (militaire) nucleaire programma van Noord-Korea. Dat overleg, waaraan behalve de Verenigde Staten ook Noord- en Zuid-Korea, China, Rusland en Japan deelnemen, ligt sinds september stil.

De Noord-Koreanen dringen al lang aan op een vredesverdrag dat in de plaats zou moeten komen van de wapenstilstand die in 1953 een eind maakte aan de Koreaanse oorlog. President Bush heeft steeds gezegd dat hij het isolement van Noord-Korea pas wil beëindigen als het zijn nucleaire programma heeft opgegeven, of ten minste voor een groot deel heeft ontmanteld. Als Bush er nu voor kiest besprekingen over een vredesverdrag parallel te laten lopen met het nucleaire ontwapeningsoverleg, geldt dat als een belangrijke nieuwe aanpak.

The New York Times suggereert dat deze Amerikaanse koerswijziging is ingegeven door de groeiende zorg in Washington over de nucleaire ambities van Iran. De krant citeert een Aziatische functionaris die zegt: „Het gevoel bestaat [in Washington, red.] dat ze Korea niet een model kunnen laten zijn voor wat de Iraniërs hopen te worden: een kernmacht die ‘nee’ kan zeggen tegen druk van buiten.”

Het is overigens nog niet duidelijk of Pyongyang zou instemmen met de nieuwe Amerikaanse benadering. Sinds september weigert het terug te keren naar het zes-landen-overleg, Sindsdien zetten de VS Noord-Korea onder druk met financiële sancties. (Reuters)