Uilenburger concert

Het laatste concert van dit seizoen in de serie Uilenburger Concerten, in de Uilenburger Synagoge in Amsterdam, heeft de titel Lieder für dich. Op het programma staan instrumentale en vocale stukken van Marius Flothuis, Gabriel Fauré, Martin Spanjaard, Maurice Horsthuis, Jacqueline Fontyn, Lex van Delden en van Joep Straesser. Van de in 2004 overleden Straesser worden de Lieder für dich uitgevoerd door mezzosopraan Wilke te Brummelstroete en pianist Frans van Ruth. Verder treden op de violiste Jacobien Rosemond en de harpiste Erika Waardenburg.

De Uilenburger Concerten worden georganiseerd door de Leo Smit Stichting die volgend jaar het tienjarig bestaan viert en vooral aandacht vraagt voor muziek met een joodse connectie. Voorbeeld daarvan is Leo Smit (1900-1943), een joodse componist wiens oeuvre nu is herontdekt.

Lieder für dich: 22 mei 20u15. Res 020-4227001. Inl www.leosmit.nl. Het concert wordt ook opgenomen voor Radio 4.