Premier roept Verdonk bij zich

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft vanmiddag verantwoording moeten afleggen aan premier Balkenende (CDA) en de vice-premiers Zalm (VVD) en Brinkhorst (D66) over haar interpretatie van een Kamermotie over het nederlanderschap van Hirsi Ali. Na afloop zei Balkenende: „Dit was nodig om misverstanden weg te nemen, er leek gisteren een ander beeld te zijn ontstaan.” Verdonk: „Ik sluit me aan bij deze woorden. Ik zal actief op zoek gaan naar ruimte en ik zal Ayaan uitnodigen om die ruimte ook zelf aan te geven.”

In kabinet en Tweede Kamer was irritatie ontstaan over de eigen uitleg die Verdonk gisteren gaf aan een breed gesteunde uitspraak van de Kamer. Die dwong haar dinsdagnacht het Nederlanderschap van Hirsi Ali te heroverwegen. Verdonk ging akkoord, maar zei gisteren dat zij wetten en regels moet uitvoeren. Op zijn weblog schrijft Zalm, die het niet eens is met Verdonks snelle besluit inzake nietigverklaring van het Nederlanderschap van Hirsi Ali: „Het lijkt wel alsof ze het debat gewonnen heeft en er geen moties zijn aangenomen. Bijzonder, zou ik niet kunnen.”

Hirsi Ali trad dinsdag terug als Kamerlid. Ook de CDA-fractie is geïrriteerd over Verdonk. Zij houdt in de ogen van fractievoorzitter Verhagen ten onrechte vast aan het feit dat haar geen andere keuze restte dan Hirsi Ali (VVD) mee te delen dat zij vooralsnog niet geacht wordt het Nederlanderschap te hebben gekregen. Verhagen zal Verdonk vandaag herinneren aan haar campagne-credo ‘afspraak is afspraak’. Vooralsnog ziet de grootste regeringspartij geen aanleiding Verdonk weer naar de Kamer te roepen. De fracties van PvdA, D66 en VVD gingen er vanmorgen nog vanuit dat de minister de moties gewoon zou uitvoeren. Aan het begin van de middag wilden zij niet reageren. De Tweede Kamer dwong dinsdag Verdonk te erkennen dat er nog juridische ruimte was om tot een andere beslissing te komen.

verdonk: pagina 3

VVD: pagina 7