opinext@nrc.nl

Niet gelogen

In de tijd dat ik als voorzitter van de familiesector van het gerechtshof te Amsterdam werkte, heb ik meerdere malen te maken gehad met de problematiek van de Somalische familienamen. Daarbij gaat het om een achternaam die begint met die van de vader, waarna die van de grootvader komt, vervolgens die van de overgrootvader en zo verder. Ayaan Hirsi Ali noemde haar eigen namenreeks toen ze tijdens de persconferentie vertelde wie ze is.

Ook voor Somalische Nederlanders geldt als regel dat slechts één achternaam wordt geaccepteerd. Naar mijn oordeel heeft Ayaan Hirsi Ali naar Nederlandse juridische maatstaven dus niet over haar naam gelogen. Ayaan is haar voornaam en Hirsi is haar wettige achternaam, en die staan beide correct in haar paspoort. De overbodige toevoeging Ali heeft geen juridische betekenis.

Het is best mogelijk dat Ayaan Hirsi Ali zich in 1992 niet al te gemakkelijk traceerbaar wilde maken voor haar familie. Ook al denkt ze zelf dat ze over haar naam gelogen heeft, volgens de Nederlandse juridische naamgevingssystematiek heeft ze dat niet.

Ook over de onjuiste opgave van een geboortedatum valt het een en ander te zeggen. Ik heb tientallen malen bij zogenaamde nieuwe Nederlanders als geboortedatum 1 januari 1975, 1980, 1985 en verder vermeld zien staan. Ik vermoed dat de immigratieautoriteiten het jarenlang met exacte geboortedata niet zo nauw namen.

Nu de naamskwestie juridisch niet speelt zou het intrekken van het paspoort alleen nog gebaseerd zijn op de onjuiste geboortedatum. Dat lijkt me buitengewoon disproportioneel.

Mr. J.N.A. Kwantes

Den Bosch

Nederland is de boeman niet

Nederland moet nu niet aan zelfkastijding doen over het vertrek van Ayaan Hirsi Ali naar de Verenigde Staten. Het is een logische stap in haar carrièreplanning.

Een fragment van haar interview in het het Amerikaanse programma 60 Minutes is daarover zeer onthullend.

Interviewer: „Hoe word je van asielzoeker of fabrieksarbeider een gerespecteerd parlementslid?”

Hirsi Ali: „The American Dream.”

De blamage van Nederland in de buitenlandse pers, waar de oorzaak gezocht wordt in het ontkennen van haar Nederlanderschap, is dus geheel te wijten aan het optreden van minister Verdonk. Nu is Nederland de boeman, terwijl het land anders was gezien als de politieke bakermat van een briljante intellectueel.

Myriam Daru

Amsterdam

Geef Hirsi Ali alsnog Nederlanderschap

Hirsi Ali heeft zich in het openbaar nooit veel gelegen laten liggen aan het lot van asielzoekers. Zij is nu echter tegen wil en dank in de positie van ‘een schrijnend geval’ terechtgekomen. Van rechtswege is haar naturalisatie vervallen (Verdonk gaat de intrekking van het Nederlanderschap wel opnieuw bekijken) aangezien zij in 1992 verkeerde persoonsgegevens heeft opgegeven. Consequent doorgeredeneerd had zij nooit Kamerlid mogen worden, zou zij de bezoldiging moeten terugbetalen en zou haar inbreng uit de Handelingen moeten worden geschrapt. De episode Hirsi Ali had in Nederland nooit mogen bestaan.

Maar zij hééft bestaan, haar leugens waren bekend, er is een werkelijkheid geweest waarin zij als Nederlander de politieke agenda heeft bepaald. Zij is door de VVD geloofwaardig bevonden, ondanks haar asielrelaas.

Een beschaafde natie neemt verantwoordelijkheid voor haar verleden en kent alsnog het Nederlanderschap toe, op grond van bijzondere verdienste of onmisbaarheid. Of op grond van de bijzondere bevoegdheden van de minister. En een beschaafd parlement keert terug op zijn schreden en doet recht aan de historische asielwerkelijkheid door het afkondigen van een generaal pardon. Alleen met een groots gebaar kunnen we misschien het benepen moralisme van de afgelopen jaren te boven komen.

Jan Drentje

Oosterbeek

Kritiek op Verdonk is hypocriet

De meeste Kamerfracties leverden gisteren forse kritiek op minister Verdonk. Deze betrof de snelheid en de berichtgeving omtrent het onderzoek naar de naturalisatie van Ayaan Hirsi Ali. Deze kritiek komt mij nogal hypocriet voor.

Immers, indien de minister anders had gehandeld, dan zouden verwijten over laksheid en politiek favoritisme niet van de lucht zijn geweest. Wel blijft de vraag of Verdonk niet eerder actie had moeten nemen. Overigens zou het goed zijn om de massale gretigheid van de Kamerleden eens terug te zien bij andere urgente onderwerpen.

P.J. Den Hertog

Rotterdam

Verdonk loog in functie al tweemaal

Bij het onderzoek dat minister Verdonk heeft ingesteld naar leugens of onjuistheden in asieldocumenten van Ayaan Hirsi Ali daterend van 1992, en in eerste instantie door Ayaan zelf bekendgemaakt in 2002, moet als extra wrang element niet over het hoofd worden gezien, dat deze minister zelf tot tweemaal toe, te weten in oktober 2005 (Congolese asielzoekers) en maart 2006 (Syrische asielzoekers), de Tweede Kamer onjuist en onvolledig heeft ingelicht oftewel, in minder parlementaire termen, zelf in functie heeft gelogen (Handelingen Tweede Kamer 68-4296/4321).

E.H. Furnée

Hazerswoude-Rijndijk, circa 40 jaar lid van de VVD

Ook na vertrek is bescherming nodig

De angst onder vele nog niet zo geëmancipeerde naar hier gehaalde mensen uit Turkije en Marokko is, dunkt mij, meer toegenomen dankzij Hirsi Ali dan door de aanslagen van 11 september. Ook heeft zij de neiging tot extremisme onder islamitische jongeren doen toenemen. Het is terecht dat zij mogelijk het recht op medeburgerschap heeft verloren. Echter, zij dient, nu zij door haar stellige optreden voor extremisten een zo kwetsbaar doelwit is geworden, blijvend tegen hen beschermd te blijven.

Fred Keesen

Rotterdam

Meer lezersreacties op www.nrc.nl/opinie