Ophef om preek in Wassenaar

Wassenaar, 18 mei. Een predikant van de Messiaskerk in Wassenaar is in opspraak geraakt na een preek waarin hij zich antisemitisch zou hebben uitgelaten. De kerkenraad vergadert vandaag over de toekomst van de predikant. Het dagelijks bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland is verontwaardigd over de preek. N. Visscher, scriba (secretaris) van de kerkenraad van de Messiaskerk, noemt de preek die de dominee in maart vorig jaar hield, niet oorbaar. ”Het riekt naar antisemitisme.” Dat de kerkenraad zich nu pas buigt over diens positie, heeft te maken met een rapport van een externe commissie dat onlangs verscheen. Daarin staat dat de preek zo niet gehouden had mogen worden, maar dat de predikant kan aanblijven.