Nederlandse koeien geven weinig melk

Zoetermeer. Nederlandse melkkoeien hebben het afgelopen quotumjaar minder melk geproduceerd dan maximaal had gemogen van de Europese Unie. Volgens secretaris F. Beekman van het Productschap Zuivel is deze melkproductie onder de limiet uniek in een jaar zonder calamiteiten zoals dierziekten. Sinds de invoering van het melkquotum in 1984 zijn de Nederlandse melkkoeien één keer eerder onder het toegestane maximum gebleven. Dat was in 2001, toen mond- en klauwzeer onder het vee de melkproductie drukte. In het afgelopen quotumjaar, van 1 april 2005 tot 31 maart 2006, is Nederland 0,05 procent onder de melkgrens gebleven. Nederlandse koeien mogen van Europa circa 11 miljard kilo melk per jaar opbrengen. Normaal gesproken produceert Nederland zo`n 0,5 procent meer. Volgens Beekman hoeft Nederland dit jaar dan ook niet de boete te betalen die Brussel normaal gesproken oplegt aan landen die te veel produceren, de zogeheten superheffing.