Nederlandse koe geeft minder melk

Zoetermeer, 18 mei. - Nederlandse melkkoeien hebben het afgelopen quotumjaar minder melk geproduceerd dan maximaal had gemogen van de Europese Unie. Volgens secretaris F. Beekman van het Productschap Zuivel is deze melkproductie onder de limiet uniek in een jaar zonder calamiteiten zoals dierziekten. In het afgelopen quotumjaar, van 1 april 2005 tot 31 maart 2006, is Nederland 0,05 procent onder de melkgrens gebleven. Nederlandse koeien mogen van Europa circa 11 miljard kilo melk per jaar opbrengen.