Meer tuchtklachten tegen medici in 2005

Rotterdam. Voor het eerst in jaren is het aantal tuchtklachten tegen medici in 2005 fors toegenomen. Ook werd naar verhouding een groter aantal klachten gegrond verklaard. De Inspectie voor de Gezondheidszorg, die deze trend meldt in het Jaarbericht, zegt geen verklaring voor de stijging te hebben. Het rapport zal naar verwachting morgen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. In 2004 daalde het aantal klachten tot 840. In 2005 noteerde de inspectie een stijging met ruim tweehonderd tot 1.048 klachten. De stijging betreft niet één specifieke groep beroepsbeoefenaren. In 2006 zal de inspectie ”indien nodig vaker gebruikmaken van de mogelijkheid klachten tegen beroepsbeoefenaren bij de tuchtrechter in te dienen”, staat in het rapport.