Meer geld voor versterking van de regionale economie

Het kabinet stelt 167 miljoen euro extra beschikbaar voor regionaal beleid als onderdeel van het Europees programma. Bovendien krijgen de drie noordelijke provincies meer Europese subsidie dan Den Haag aanvankelijk wilde.

Dat schreef staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid toonde zich vanmorgen in een debat met de staatssecretaris tevreden met het extra geld.

Het geld maakt deel uit van de zogeheten cofinanciering voor subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de regio’s. Nederland krijgt in de periode 2007-2013 uit dit fonds 736,5 miljoen euro. Regio’s kunnen alleen gebruikmaken van dit geld als ze in eigen land hetzelfde bedrag aan cofinanciering krijgen van ministeries, lokale overheden of bedrijven.

De Nederlandse regio’s krijgen in het kader van EFRO 240 miljoen euro minder in de komende periode dan daarvoor. Er is minder subsidie beschikbaar doordat de Nederlandse regering bij de Europese Commissie heeft bedongen dat ze minder contributie betaalt en omdat er meer geld naar arme regio's in de nieuwe, Oost-Europese lidstaten gaat.

Het bedrag dat Van Gennip nu beschikbaar stelt voor cofinanciering bedraagt in totaal 244 miljoen euro: 77 miljoen euro was al toegezegd en daar is nu 167 miljoen euro bijgekomen.

De staatssecretaris legde de Kamer vandaag ook een verdeling voor van het geld over de Nederlandse regio’s. Vooral de regio noord zou in de komende periode minder geld krijgen. Tot nu toe kregen achterstandsregio’s prioriteit bij de verdeling van geld. In de komende periode komt de nadruk meer te liggen op het verder stimuleren van „kansrijke” regio’s.

Aanvankelijk wilde Van Gennip daarom voor Groningen, Friesland en Drenthe 84 miljoen van de EFRO-gelden beschikbaar stellen. De Europese Commissie vond echter dat het Noorden er dan te veel op achteruit zou gaan. Nu krijgt het Noorden 150 miljoen, vermeerderd met 32 miljoen van de cofinanciering van Economische Zaken. Dit gaat ten koste van de Europese subsidies voor het westen en zuiden. Van Gennip zei vandaag dat Brussel „kan leven” met de verdeling die ze nu heeft voorgesteld. Bert Roona, lobbyist voor Noord Nederland in Brussel, zei echter na het debat de verschuiving onvoldoende te vinden.