Japan neemt foto van bezoeker

In het Japanse parlement is gisteren een wetswijziging aangenomen om binnenkomende buitenlanders vingerafdrukken af te nemen en te fotograferen. De gegevens zullen worden opgeslagen in een database en gebruikt worden voor het opsporen van misdadigers en illegalen.

Japan is na de VS het tweede land dat dergelijke maatregelen treft. Het toont zich daarmee de braafste volgeling in de door Amerika aangevoerde strijd tegen het internationaal terrorisme.

Het feit dat – anders dan in de VS – permanent verblijvende buitenlanders in Japan ook onder deze wet vallen, en dat de gegevens tachtig jaar bewaard zullen blijven, wekt de indruk dat er ook andere drijfveren in het spel zijn. Onder grote druk van de Zuid-Koreaanse regering had Japan in 2000 het gedwongen afnemen van vingerafdrukken bij de verstrekking van verblijfsvergunningen juist afgeschaft. Vooral voor de in Japan geboren en getogen Koreaanse minderheid was dit een regelmatig terugkerende vernedering, waar decennia lang fel tegen geprotesteerd is. Het Japanse ministerie van Justitie lijkt de dreiging van terroristische aanslagen aan te grijpen om het instrument nu terug te vorderen.

Het belangrijkste argument is dat Japan door zijn troepen in Irak extra kwetsbaar is. Een van banden met Al-Qaeda verdachte extremist woonde zelfs een jaar onopgemerkt in Japan. Men vergeet echter dat het land tot nu toe slechts exporteur van terroristen is geweest en dat Noord-Koreaanse agenten over het algemeen met een vals Japans paspoort binnenkomen. Of het de campagne ‘Japan vakantieland’ niet in de wielen zal rijden moet nog blijken.

De Japanse Federatie van Advocaten heeft de wetswijziging bekritiseerd omdat het recht op privacy in het geding komt en de maatregel onvermijdelijk zou leiden tot de stigmatisering van buitenlanders als potentiële misdadigers. Over het algemeen is er echter weinig aandacht voor de ingrijpende maatregel die eind volgend jaar van kracht zal worden. De tactische zet om de groep van ‘buitengewoon ingezetenen’ – de Koreaanse minderheid – buiten schot te laten, lijkt te werken.