Immigratiewet in Frankrijk aangescherpt

Het Franse parlement heeft gisteren ingestemd met een strengere immigratiewet. De nieuwe wet moet met name huwelijks- en gezinsmigratie beperken en kennismigratie bevorderen.

Minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy is meteen daarna naar Mali en Benin vertrokken om zich te verdedigen tegen kritiek van het Afrikaanse continent.

De Franse regering zegt met name hogere drempels te willen opwerpen voor migranten die weinig kans maken op de arbeidsmarkt. De partner mag gezinsleden voortaan pas laten overkomen als hij minimaal achttien maanden in Frankrijk woont (dat was een jaar), werk heeft (een uitkering was voordien voldoende) en als hij passende woonruimte heeft.

Met deze aanscherping sluit Frankrijk aan bij de immigratiepolitiek van andere Europese landen. Volgens Sarkozy markeert de wet de overgang van een immigratie die Frankrijk „ondergaat” naar een immigratie die het land „kiest”. Frankrijk gaat jaarlijks zijn economische migratiebehoefte vaststellen.

De laatste jaren waren gezinshereniging en huwelijk de motieven voor zo’n tachtig procent van de ongeveer 140.000 immigranten die jaarlijks werden toegelaten. Omstreeks vijf procent kwam voor werk. Sarkozy wil die verhoudingen „in evenwicht brengen”.

Het principe van de ‘gekozen immigratie’ heeft in Frankrijk tot weerstand geleid van kerken, migrantengroeperingen en de oppositie. Sarkozy zou vreemdelingenhaat bevorderen en een mislukking van zijn integratiepolitiek willen maskeren. Tienduizenden mensen liepen mee in protestmarsen. Maar volgens Sarkozy mag Frankrijk niet „het enige land” zijn dat niet zelf kiest welke immigranten het toelaat.

In de wet worden ook de eisen voor het verkrijgen van een tienjarige verblijfsvergunning verscherpt. Zo moeten nieuwkomers voortaan eerst een inburgeringscursus met goed gevolg afsluiten. Uitzetting van afgewezen immigranten moet effectiever worden.

In het parlement kreeg Sarkozy’s partij UMP, die over de meerderheid beschikt, steun van een deel van de centrumpartij UDF. Nadat ook de Senaat zich begin juni over de wet heeft uitgesproken, volgt nog een tweede stemmingsronde. Opiniepeilingen geven Sarkozy de steun van driekwart van de rechtse kiezers, en van 71 procent van linkse kiezers.

De Senegalese president Wade protesteerde deze week tegen „een systeem” waarin Frankrijk tracht te profiteren van het budget dat zijn land besteedt aan onderwijs. „Ik zal de rekening opsturen”, liet hij weten. Sarkozy toonde zich vanmorgen in Mali bereid te praten over een vrijstelling van belasting voor kennismigranten die hun inkomen naar hun thuisland sturen. Overigens krijgen deze ‘talenten’ alleen een tijdelijke werkvergunning voor drie jaar.