Europa overweegt lichtwaterreactor aan te bieden aan Iran

Wenen/ Teheran. Europa overweegt een lichtwaterreactor toe te voegen aan een pakket stimuleringsmaatregelen dat is bedoeld om Iran te overreden de verrijking van uranium op te geven. Volgens diplomaten en Europese regeringsfunctionarissen zijn Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hierover in gesprek. De Iraanse president, Mahmoud Ahmadinejad, herhaalde gisteren dat er geen sprake van is dat Iran zijn verrijkingsprogramma zal staken. Ahmadinejad vergeleek elk aanbod uit Europa met het geven van snoep in ruil voor goud. Het pakket aanmoedigingsmaatregelen zou vrijdag worden voorgelegd aan hoge vertegenwoordigers van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad in Londen. Maar dat is uitgesteld omdat er geen overeenstemming was over het pakket van maatregelen. Een lichtwaterreactor is minder makkelijk te gebruiken voor een atoomwapenprogramma dan de zwaarwaterfaciliteit die Iran nu bouwt. Het Westen verdenkt Iran van zo`n wapenprogramma.