De film is nog slechter dan het boek

pagina 4 en 5