De feiten liegen niet

Voor de verandering wil ik het vandaag niet hebben over Ayaan. Het is zoals het is en er zijn wel vervelendere dingen in het leven. Om er een paar te noemen: de toestand in Darfur, Suriname, op Java en niet te vergeten de eeuwigdurende hongersnood in alle derde-wereldlanden. Of waar Ayaan zo veel over preekt: vrouwenmishandeling in de moslimwereld.

Allemaal gespreksonderwerpen waarvan ik vind dat ze meer prioriteit hebben. En bovendien allemaal onderwerpen waarvan ik vind dat ze hoger op de politieke agenda moeten komen te staan. Maar goed, wie ben ik? Het is altijd nog het parlement dat beslist waarover gesproken wordt. En wanneer een (ex-?)collega annex goede vriendin noodgedwongen het land moet verlaten, is er dus reden genoeg om urenlang te discussiëren en ons belastinggeld erdoorheen te jagen.

En dat alles terwijl de wet en de regelgeving er niet om liegen. Ayaan heeft verkeerde informatie verstrekt en wordt om die reden geacht nooit de Nederlandse identiteit te hebben verkregen.

De feiten zijn er, dus wat valt er verder eigenlijk nog te bespreken? Een versnelde onderzoeksperiode kan de vastgelegde feiten niet veranderen, hoe graag sommige politici dat ook willen. En mocht Ayaan alsnog toestemming krijgen om in Nederland te blijven, dan is de tijd daar om onze disfunctionele Tweede Kamer omver te werpen. Dat kleine beetje geloofwaardigheid dat onze volksvertegenwoordigers nog hebben, zou bij goedkeuring immers ver beneden het nulpunt dalen.

Bovendien zou Ayaan zelf in een soortgelijk geval ook keihard een oordeel vellen. Regels zijn nu eenmaal regels. Daar valt niet over te twisten.

Ayaan, ondanks alles wat je voor het land hebt betekend, ben je niet meer en zeker niet minder dan iedere andere leugenachtige asielaanvrager.

Houd de eer aan jezelf en vertrek. Bespaar ons de ellende wanneer bepaald zou worden dat je een ‘status aparte’ krijgt. En nu heb ik het toch weer over Ayaan gehad.

Hasna el Maroudi

Student modevormgeving aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Begon als redacteur/columnist bij Spunk, het online jongerenmagazine.

    • Hasna el Maroudi