Berlijn steunt inzet soldaten in Congo

Berlijn, 18 mei. De Duitse regering heeft gisteren ingestemd met het uitsturen van een Duits contingent van 780 soldaten naar Congo. De Duitsers, die deels in Kinshasa zullen worden gelegerd en deels in Gabon, moeten met een kleine duizend soldaten uit andere landen van de Europese Unie, helpen de vrede te bewaren tijdens de verkiezingen die voor 30 juli op het programma staan. De missie zal vier maanden duren. De Bondsdag moet de Duitse deelname aan de vredesmissie nog goedkeuren.