Belastingdruk daalt in EU, maar neemt toe in Nederland

Brussel. De belastingdruk in de Europese Unie is in 2004, het jaar van de EU-uitbreiding, licht gedaald. De belastingen en sociale lasten in de 25 EU-landen namen met gemiddeld 0,2 procentpunt af tot 39,3 procent van het bruto nationaal product, de totale omvang van de economie. In Nederland steeg de belastingdruk echter met 0,3 procentpunt naar 37,8 procent van de economie. Dat blijkt uit cijfers die het Europees statistisch bureau Eurostat gisteren heeft gepubliceerd. De cijfers uit 2004 zijn de meest recente. Inwoners van Litouwen hebben de laagste belastingdruk (28,4 procent), Zweden de hoogste (50,5 procent). Nederland staat in deze ranglijst op een twaalfde plaats van de 25 landen, net iets onder het EU-gemiddelde. De belastingdruk in de EU is hoog, vergeleken met de rest van de wereld. In de VS en Japan is de belastingdruk zo`n 14 procentpunt lager. Binnen de EU ondervinden de inwoners van de 15 `oude` lidstaten relatief meer belastingdruk dan de inwoners van de 10 `nieuwe` lidstaten: 39,6 procent tegenover 34,5 procent.