‘Ayaan Hirsi Ali muntte uit in moslimbashen’

Stel u een land voor waarin een gemankeerde agent uit een extreem-rechtse eenmansfractie erin slaagt een zowel intellectueel als emotioneel zwakbegaafde minister uit een stuurloos kabinet die zich, door het oor te laten hangen naar het straatgepeupel, tot aanvoerder en spreekbuis wil laten benoemen van een traditioneel democratische en liberale partij te dwingen een in Afrika geboren parlementslid dat over de hele wereld bekendheid geniet als tegenstander van vrouwenmishandeling en censuur per ommegaande het paspoort af te pakken en als een paria de grens over te zetten. Zou u – lange zin of niet – geloven dat zo’n land bestond?

Tussen Oost-Friesland en de Schelde.

Dat Ayaan Hirsi Ali zoveel mooier, jonger, slimmer en succesvoller is dan zij moet stalen Rita al jaren een doorn in het oog zijn geweest. Was niet juist Rita onweerstaanbaar op weg naar de top? Linea recta en onder applaus? Nu dan. Ze rook haar kans. Kruisigen die bruine leugenaarster, vanavond nog, en morgenvroeg zou het applaus luider opklinken dan ooit.

De machtige ministersmoker zoefde.

Met een knal vloog Rita tegen de muur.

Ben ik te persoonlijk door te wijzen op Rita’s afgunst en lelijkheid? Het probleem is algemener, we weten het. Het probleem is de verminking van een vriendelijk landje tot een onherkenbaar gedrocht, het probleem is de overwinning van het falderappes op de rede. Maar ook Rita zelf cultiveert het persoonlijke. Eigen gewin, carrière.

Alles liep ze daarvoor omver.

Nu wankelt het hele systeem. Waar blijft Balkenende? Waarvoor wordt Balkenende betaald? Het is de taak van een minister-president om in zijn kabinet een crisis te voorkomen. Lukt dat niet, dan hoort hij de crisis te bezweren. Lukt dat niet, dan hoort hij de crisis matigend te begeleiden. Niets van dit alles bij Balkenende. Hij zit weer eens zijn brave gezicht te oefenen voor een spiegel op zijn luchtkasteel in Nergenshuizen.

Wat een opluchting dat er hier en daar uit de VVD nog een fatsoenlijk geluid opklonk. Je had het niet meer voor mogelijk gehouden. Maar is het wel serieus? In elke partij die de laatste resten beschaving nog niet helemaal heeft ondergeschoffeld zou een geval als Rita zijn geroyeerd.

Echt blij met de moord op Ayaan waren, hun subsidie indachtig, alleen de meelopers van de mohammedaanse overlegorganen. Op Verdonk kunnen ze rekenen. Die verstaat hetzelfde onder ‘overleg’. Overleg is de inschikkelijkheid van anderen.

Nasr Joeman van het Contactorgaan Moslims en Overheid: ‘Er heerst blijdschap.’ ‘Het enige wat Hirsi Ali doet is moslims schofferen.’ Ayhan Tonca van hetzelfde overtollige orgaan: ‘Mevrouw Hirsi Ali heeft de integratie van moslims in Nederland geen goed gedaan.’ Mohammed el Aïssati van Maroc.nl, een stichting die minderheden via Internet met elkaar in contact brengt: ‘Ik hoor vooral blije geluiden.’ Hikmat Mahawat Khan van de Contactgroep Islam: ‘Jammer dat ze zelf zo ongenuanceerd was.’

Een verlate vreugdedans op het lijk van Theo van Gogh.

    • Gerrit Komrij