Aantal tuchtzaken artsen fors gestegen

Het aantal tuchtklachten tegen artsen en andere zorgverleners is met 25 procent toegenomen, van 840 klachten in 2004 tot 1.048 klachten in 2005. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg gisteren bekend gemaakt.

De inspectie noemt de toename een trendbreuk waar ze geen verklaring voor heeft. In eerdere jaren was een daling van het aantal klachten te zien.

Was er in 2004 nog een „sterke toename” van klachten tegen huisartsen, afgelopen jaar was de stijging verspreid over de verschillende beroepsgroepen. De meeste klachten gaan over „geen of onvoldoende zorg” en „onjuiste behandeling/verkeerde diagnose”.

Een hoger percentage van de klachten mondde ook uit in maatregelen tegen de betrokkenen (van 14 naar 18 procent). Er werden 124 waarschuwingen uitgedeeld (de lichtste straf), 39 berispingen en vier boetes. De zwaarste straf, de „doorhaling” is drie keer gegeven. Bij een doorhaling mogen zorgverleners hun beroep niet meer uitoefenen.

Het aantal klachten dat de inspectie zelf indiende verdubbelde, volgens de inspectie het direct gevolg van een besluit om sneller naar de tuchtrechter te stappen. De inspectie is daar tevreden mee: „Een gang naar de tuchtrechter blijkt soms aanmerkelijk effectiever dan pogingen om te overtuigen en te overreden.”

De cijfers over tuchtzaken maken deel uit van het Jaarbericht 2005 van de inspectie, dat binnenkort aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.