VN: Soedan moet missie toelaten

New York, 17 mei. De Veiligheidsraad van de VN heeft gisteren in een resolutie van Soedan geëist dat het binnen een week militaire deskundigen van de VN toelaat die de komst van een VN-vredesmacht in Darfur moeten voorbereiden. De Soedanese regering heeft tot dusverre geweigerd de missie visa te geven; evenmin heeft zij zich akkoord verklaard met stationering van de vredesmacht, die de huidige, zwakke eenheid van de Afrikaanse Unie in Darfur zou moeten vervangen. In de resolutie wordt niet gezegd wat de consequenties zijn van het missen van de tijdlimiet. Daarnaast dreigt de resolutie met ”strenge en effectieve maatregelen” tegen ieder die het vredesakkoord tussen de Soedanese regering en Darfurs grootste rebellengroep tegenwerkt.