Tbs-rapport enthousiast ontvangen

Het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-tbs is overwegend positief ontvangen. De tbs-klinieken zijn „erg onder de indruk” van de aanbevelingen en ook de Tweede Kamer is er blij mee.

Minister Donner (Justitie) wil de aanbevelingen op hoofdlijnen uitvoeren. Hij noemt het eindverslag „grondig en constructief”.

Sanne Verwaaijen, behandeldirecteur van de tbs-kliniek De Rooyse Wissel is enthousiast. „Klinieken krijgen meer middelen om te voorkomen dat patiënten tbs met dwangverpleging krijgen opgelegd. Recidive kan worden voorkomen omdat patiënten langduriger onder controle blijven als ze uit de kliniek komen.”

Meest in het oog springende aanbeveling betreft langdurige observatie van tbs’ers die de kliniek verlaten. De commissie stelt voor om de huidige termijn van voorwaardelijke beëindiging van tbs te verlengen van drie jaar tot maximaal negen jaar. Sommige ex-tbs’ers moeten zonodig levenslang worden gevolgd. Daarbij moeten tbs-klinieken samenwerken met de reclassering en psychiatrische instellingen. Ook wordt het makkelijker patiënten te dwingen medicijnen te nemen. Nederland telt 1.700 tbs-gestelden.

Overname van de aanbevelingen zal er volgens de klinieken toe leiden dat zij eerder de voorwaardelijke tbs durven op te heffen. Verwaaijen: „Zij kunnen door het langere toezicht makkelijker buiten de kliniek wonen, met een navelstreng aan de kliniek. Als iemand lelijk doet kan hij weer een nachtje in de kliniek terugkomen. Er blijft een terugkeergarantie naar de kliniek.”

Jos Poelman, directeur van de Pompekliniek in Nijmegen meent dat patiënten het zelf ook „niet zo gek vinden” om langer onder toezicht te staan. „Iemand met een ernstig alcoholprobleem heeft er baat bij dat hij jarenlang gecontroleerd wordt. Dat verkleint het risico dat hij terugvalt in zijn oude verslaving en recidiveert.”

De Tweede-Kamerleden Wolfsen (PvdA) en Van Haersma Buma (CDA) noemen de aanbevelingen uitvoerbaar. Met name het pleidooi voor dwangmedicatie, noemt Wolfsen ‘een doorbraak’. Het Kamerlid Dittrich (D66) noemt het winst dat de commissie met aanbevelingen komt die het tbs-systeem niet afschaft, maar verbetert. Alleen het Kamerlid Eerdmans (LPF), de grootste criticaster van het huidige tbs-beleid, meent dat de commissie ‘gedurfde keuzes’ uit de weg is gegaan.