opinext@nrc.nl

Wat is onze democratie waard?

Onze allesomvattende angst voor alles wat niet Nederlands is, doet niet alleen Hirsi Ali maar ook onze democratie de das om. In een poging buitenlanders zoveel mogelijk buiten de deur te houden, maakten we zoveel regels dat het haast onmogelijk is om nog Nederlander te worden.

De gevolgen zijn dat door een leugen over de werkelijke achternaam een gekozen Nederlandse politica haar staatsburgerschap verliest. Wat is onze democratie nog waard als we deze met zoveel regels moeten beschermen dat zelfs het uitoefenen van ons kiesrecht geen zekerheid meer over de samenstelling van ons parlement geeft?

Deze zaak ontstijgt de moord op Pim Fortuyn. Dat was immers een daad van een eenling. Hetgeen de door onze wetten dakloos en stateloos gemaakte Hirsi Ali overkomt, hebben we allemaal op ons geweten. Wij kozen immers zelf de volksvertegenwoordigers die deze regels goedkeurden.

Overigens kan deze kwestie alleen maar betekenen dat we binnenkort weer naar de stembus moeten. Hoe kan immers een partij deel uit maken van een kabinet als de kopstukken van deze partij al jaren op de hoogte zijn van een misdaad? Zelfs onze vice-premier Gerrit Zalm heeft immers verzwegen dat Hirsi Ali tijdens haar asielprocedure loog. Dit noemen we medeplichtigheid. Regels zijn regels en dus moet de VVD-top wegens deze misdaad vervolgd worden. Zoals gezegd: Onze democratie heeft zichzelf in een wurggreep genomen waaraan ze nu ten onder dreigt te gaan.

Patrick Marx

Enschede

VVD kleinzielig

Ik ben diep geschokt als ik zie hoe Ayaan Hirsi Ali wordt behandeld door de meeste van haar partijgenoten mijn eigen landgenoten. Volgens mij had zij waarschijnlijk geen andere keus dan te liegen op het moment dat ze Nederland binnenkwam.

Als ze de waarheid had verteld, had de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) haar waarschijnlijk linea recta teruggestuurd naar haar familie, met een aantekening in haar dossier voor de autoriteiten ter plaatse. In die tijd had ze geen status die haar beschermde tegen eventuele maatregelen van de familie. Dat familieleden in de aflevering van Zembla ontkennen dat ze Ayaan hebben uitgehuwelijkt, verbaast me niets. Ze hebben immers niet ‘geleverd’ aan de familie van de bruidegom, en dat is niet iets om van de daken te schreeuwen. De documentaire was suggestief, dom en haatdragend.

Erger is nog dat de VVD-partijtop al die jaren op de hoogte is van de waarheid maar de feiten pas tegen haar gebruikt als Ayaan niet meer zo lekker ligt bij de pers. Dan wordt er ook niet meer geschroomd om haar politieke en persoonlijke leven te vernietigen. Ik vind dat van een kleinzieligheid waar ik geen woorden voor heb. Toegegeven, er worden geen controversiële discussies meer aangezwengeld. Worden we daar beter van?

Alice van der Niet

Amsterdam

Meeste moslima’s steunden haar niet

Nadat bekend werd dat Hirsi Ali gelogen had over haar naam en haar verleden tegenover de IND, is er een felle discussie ontstaan. Op dit moment bestaat er een kans dat ze haar Nederlandse paspoort moet inleveren. De weinige voorstanders van haar vinden dat geen goede zaak. Zij zeggen dat ze mag blijven omdat zij een debat over de islam heeft aangezwengeld waar Nederland beter van is geworden.

In mijn ogen is dat ‘debat’ helemaal niet positief. Natuurlijk bestaat er vrijheid van meningsuiting. Maar Hirsi Ali had een gebrek aan respect en tolerantie en probeerde met haar debat over de emancipatie van de vrouw binnen de islam alleen zelf in de publiciteit te komen. De meeste moslima’s stonden dan ook niet achter haar. In haar kritiek probeerde ze geloofwaardig te klinken door haar verzonnen verleden te ‘onthullen’. De kleine groep die haar kritiek ondersteunde bestond bijna niet uit moslima’s.

In haar toespraken verdedigde ze ook de homorechten en liet ze haar afkeer jegens het neoconservatisme blijken. Nu blijkt dat Hirsi Ali in Amerika bij een conservatief instituut gaat werken. Dit instituut wordt beschouwd als denktank van president Bush, die zich duidelijk uitspreekt tegen de homorechten. Voor mij is dit een bevestiging van wat ik al langer dacht: zij is iemand die er alleen is voor zichzelf. Van mij mag ze haar Nederlands paspoort verliezen en direct worden uitgezet.

Wiebe Waaijer

Den Haag

Xenefoob maaiveld

Salomon Kalou, Taïda Pasic en Ayaan Hirsi Ali vallen respectievelijk op door hun talent, intelligentie en een uitgesproken mening. Elders worden die eigenschappen in immigranten gewaardeerd. Maar in de ogen van vergrijzend Nederland – dat straks staat te springen om begaafde jonge mensen – hebben ze overduidelijk geen toegevoegde waarde. De boodschap luidt: als je iets in je mars hebt, begeef je dan maar liever niet op het xenofobe maaiveld van Verdonk want Nederland heeft je niet nodig.

Carel Ris

Kortenhoef