Nieuwe gezanten Antillen en Aruba

Willemstad, 17 mei. De vertegenwoordiging van Nederland op de Nederlandse Antillen wordt per 1 september geleid door Rob Vermaas (59). Hij maakte carrière als diplomaat. Van 1997 tot 2005 was hij achtereenvolgens gevolmachtigd minister op de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika en ambassadeur in Ethiopië en Djibouti. De huidige vertegenwoordiger, Onno Koerten, gaat met pensioen. Ook Aruba krijgt een nieuwe vertegenwoordiger van Nederland. Het gaat om om de econoom Rens Knegt (45). Momenteel is hij voorzitter van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs.