‘Lichtwaterreactor voor Iran’

Europa overweegt een lichtwaterreactor toe te voegen aan een pakket stimuleringsmaatregelen dat is bedoeld om Iran te overreden de verrijking van uranium op te geven. Volgens diplomaten en Europese regeringsfunctionarissen zijn Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hierover in gesprek.

Het pakket aanmoedigingsmaatregelen – dat vergezeld zou moeten gaan met sancties als stok achter de deur – zou oorspronkelijk vrijdag worden voorgelegd aan hoge vertegenwoordigers van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad in Londen. Maar deze bijeenkomst wordt mogelijk tot volgende week uitgesteld om de Verenigde Staten in staat te stellen hun meningsverschillen met Rusland en China over de benadering van Iran op te lossen. Rusland en China zijn tot dusverre fel gekant tegen sancties. De VS gingen een jaar geleden niet akkoord het aanbod van een lichtwaterreactor dat de drie Europese landen toen ook al wilden doen. Het is niet duidelijk of ze nu wel met een dergelijk aanbod akkoord gaan. Indertijd verdween de reactor uit het definitieve aanbod aan Iran.

Het aanbod dat de Europeanen nu willen doen hangt volgens de zegslieden af van bewezen goed nucleair gedag van Iran over een langdurige periode, inclusief directe stopzetting van de verrijking van uranium. Een lichtwaterreactor is minder makkelijk te gebruiken over een atoomwapenprogramma dan de zwaarwaterfaciliteit die Iran nu bouwt in de stad Arak. Het Westen verdenkt Iran van zo’n wapenprogramma.

De Iraanse president, Mahmoud Ahmadinejad, herhaalde vandaag dat er geen sprake van is dat Iran zijn verrijkingsprogramma zal staken. „De Europeanen zeggen dat ze de Iraniërs een aanbod willen doen maar ze denken dat ze te maken hebben met een vierjarig kind dat ze snoep of walnoten willen geven in ruil voor zijn goud”, zei hij tot een menigte in Arak. (AP, Reuters)