Hoger cijfer met cursus van 260 euro

Universiteiten bieden cursussen aan voor eindexamenkandidaten. De belangstelling is groot. „Na deze cursus ga ik lekker ontspannen het examen in.”

De leerlingen zitten er al vanaf acht uur ’s ochtends, maar als ze na een pauze om half twee het lokaal weer binnendruppelen, zien ze er fris uit. „Waar zijn we mee bezig?”, vraagt hoofddocent Jochem Haverhoek. „Wiskunde!”, roept iemand. „Wiskunde, correct.”

De Universiteit Leiden organiseert dit jaar voor de tiende keer de populaire eindexamencursussen voor vwo’ers en havisten uit het hele land.

De driedaagse cursus wiskunde B1 voor vwo’ers is met dertig leerlingen de drukstbezette van allemaal. „Het doel is zo simpel mogelijk het examen te halen”, doceert Haverhoek. „Met zoveel mogelijk inkoppertjes, het liefst zelfs zonder de vraag te begrijpen. Maar daarover vanavond meer.” De klas gniffelt. Met dergelijke cliffhangers probeert Haverhoek zijn groep gemotiveerd te houden. Ze moeten nog tot vanavond tien uur, en het is pas half twee. „Maar dat is geen enkel probleem”, fluistert Hans Huibregtse, coördinator van de cursussen, tijdens de uitleg van Haverhoek. „Hoe later op de dag, hoe enthousiaster de leerlingen worden.”

De examencursus in Leiden is de grootste van Nederland. Een cursus voor één vak duurt drie dagen en kost 260 euro. De vakken die worden aangeboden zijn natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie, economie, Duits, Engels, Frans en geschiedenis.

Tien jaar geleden begon de cursus met zo’n twintig belangstellenden, dit jaar zijn het er meer dan duizend. En daarmee zit de cursus bomvol. Wachtlijsten zijn lang, doordat de organisatie niet genoeg geschikte docenten kan vinden. „We hebben strenge criteria: van de achthonderd sollicitanten selecteren wij er maar twintig”, geeft Huibregtse als reden. „Een docentendiploma is niet vereist, minstens een negen gemiddeld als cijfer op je vwo-eindlijst wel. De opleiding duurt een jaar en per vijf leerlingen hebben we één docent. Daar houden we ons heel strikt aan.”

Dát beleid maakt de Leidse examencursus zo populair, zegt Huibregtse. „Want bijna alle leerlingen die een cursus volgen, scoren daardoor minimaal één tot anderhalve punt hoger dan het gemiddelde van hun schoolexamens. Gebeurt dat niet, dan heeft de docent geen goed werk geleverd en wordt hij ontslagen. Op die manier blijven alleen de besten over.” Een harde lijn. Maar Huibregtse, zelf pas 29, vindt het niet minder dan logisch. „Docenten die het wel halen krijgen goed betaald. Maar het voornaamste: leerlingen komen naar ons voor dat extra punt. Dan moeten wij dat ook waarmaken.” En dat lukt ieder jaar weer, beweert Huibregtse. „We krijgen elk jaar zo’n twintig procent meer aanmeldingen, allemaal door mond-tot-mond-reclame”, zegt hij. „Dat geeft aan dat we het goed doen, maar daardoor is ook het aantal aanmeldingen niet meer in de hand te houden. Mensen blijven maar komen, we moeten er zoveel teleurstellen.”

De 18-jarige Benjamin Bláha uit Den Haag was er wel op tijd bij. „Mijn zus deed de cursus vorig jaar en ze was erg tevreden”, vertelt hij als Haverhoek klaar is met zijn uitleg. „Zij vond het lekker werken en dat ben ik helemaal met haar eens. Ik sta een 5,7, na deze cursus ga ik lekker ontspannen het examen in. De omgang is hier veel losser dan op een gewone school en de stof is veel gestructureerder.” „Hij heeft het door”, onderbreekt Huibregtse hem enthousiast. „Leuk dat de leerlingen dat merken: wij structureren de stof heel duidelijk. In schoolboeken kom je één onderwerp in drie boeken tegen, hier houden we alles bij elkaar. Dat onthoudt veel gemakkelijker.”

Ook Tessa Bruggeman (19) uit Alkmaar is enthousiast over de cursussen. „Ik sta nu een 4,9 voor wiskunde”, zegt ze. „Ik haal zonder deze cursus ook wel een voldoende, maar ik wil een extra hoog cijfer om straks geneeskunde te kunnen studeren.”

Dat is een trend van de laatste jaren, vertelt Huibregtse. De cursisten zijn allang niet meer alleen leerlingen die met pijn en moeite een voldoende uit het vuur proberen te slepen. Veertig procent van alle cursisten doet de cursus om het cijfer op te krikken, zegt hij. Om gewoon een hoger cijfer dan ‘anders’ te halen, of om te worden toegelaten op een opleiding waar een numerus fixus geldt. En dat worden er steeds meer. Huibregtse: „Daarom is het oorspronkelijke doel – leerlingen aan een voldoende helpen – een beetje verschoven naar iedereen helpen zijn doel te bereiken.”

Is dat doel nog niet bereikt na de examencursus, dan is het doek nog niet gevallen: de Universiteit Leiden biedt ook herkansingscursussen aan.

    • Patee van Zweden