DNB sluit akkoord met schuldeisers

De eerste uitkering aan schuldeisers in het faillissement van Van der Hoop Bankiers kan vrijdag doorgaan. Een groep rekeninghouders heeft hierover een akkoord bereikt met De Nederlandsche Bank.

Doordat De Nederlandsche Bank (DNB) zijn verzet tegen de uitdelingsprocedure heeft opgegeven, kunnen de curatoren aanstaande vrijdag de eerste 90 miljoen euro uit de failliete boedel aan de schuldeisers terug te betalen. Dat is 65 procent van de huidige omvang van de boedel.

Aanvankelijk had DNB bezwaar aangetekend tegen de zogeheten uitdelingslijst die de curatoren hadden opgesteld met namen en vorderingen van alle crediteuren. De toezichthouder is uitvoerder van de collectieve garantieregeling die aan de klanten van de failliete Amsterdamse bank een minimale uitkering van 40.000 euro garandeert. DNB denkt nog altijd dat er een ongelijkheid in deze regeling bestaat omdat sommige gedupeerde rekeninghouders al vóór de eerste uitdeling die 40.000 euro hebben ontvangen, en sommige pas erna. DNB had eerder toegezegd die ongelijkheid te compenseren, wat ruim 7 miljoen euro extra zou kosten.

In het gisteren bereikte compromis hebben de curatoren aangekondigd een bedrag van 5,9 miljoen euro voor DNB te reserveren, in het geval de centrale bank met succes de ongelijkheid aanvecht bij de rechter. DNB wil hierover een gerechtelijke bodemprocedure aanspannen.

DNB noemde het bereikte akkoord gisteren „aanvaardbaar voor alle partijen”. Het kort geding dat een groep gedupeerde rekeninghouders vorige week tegen DNB had aangespannen en gisteravond zou worden heropend, werd ermee ongedaan gemaakt.

Advocaat W.J. van Andel van de rekeninghouders zegt in een reactie „heel tevreden” te zijn. „We hebben gewoon gewonnen.” Van Andel had voorgesteld dat de rekeninghouders zelf een depot voor DNB zouden vullen, maar door de medewerking van de curatoren is dat niet nodig. De bodemprocedure over deze kwestie ziet Van Andel met vertrouwen tegemoet. „Die is namelijk kansloos.”