Correcties & Aanvullingen

Karimi

In het artikel Vragen over Karimi 16 mei, pagina 2) ontbrak waarom haar naturalisatie tot Nederlander, in de jaren negentig, onomstreden is. Het huidige Kamerlid (GroenLinks) was Nederlands ingezetene op grond van een Duitse verblijfsstatus en draagster van een geldig Duits vreemdelingenpaspoort.

Illustratie

De illustratie bij het artikel Geld werpt jongen (16 mei, pagina 16) is niet gemaakt door Olivia Ettema, maar door Nanette Hoogslag.

Nagele

In het artikel Het laatste modeldorp (M, 6 mei) staat bij de foto op pagina 50 dat de afgebeelde woningen door Gerrit Rietveld zijn ontworpen. De woningen zijn echter van de architecten Bekker en Strobrand. Op pagina 51 staat dat ook café-restaurant ’t Schokkererf een plat dak heeft. Dit gebouw heeft een bescheiden puntdak.