Controle schiet tekort

De uitvoering van de sociale zekerheid wordt beter, maar de controle op de effectiviteit van de diverse instellingen schiet tekort. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) dat minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Volgens het IWI gaan de instellingen die de sociale zekerheid uitvoeren op diverse punten nog niet goed genoeg met informatie en rapportage over hun werk om. Ze verantwoorden zich „nog niet adequaat over de doelmatigheid van de bedrijfsvoering”. Verder voldoet de beveiliging van de verwerking van gegevens per computer van de organisaties „niet aan alle vereisten”. Ze kunnen onvoldoende aantonen dat de informatie die ze geven ook betrouwbaar is. In het jaarverslag staat: „Dit betekent overigens niet dat de verstrekte informatie onbetrouwbaar is maar dat het inzicht hierin ontbreekt.” Ook, stelt het IWI, is er te weinig bekend over of het werk van de instellingen om de sociale zekerheid te handhaven wel effectief is.

Volgens het IWI hielpen de arbeidsbureaus in 2005 meer mensen aan een baan dan was afgesproken met minister De Geus. De gemeenten die sinds 2004 verantwoordelijk zijn voor de Wet Werk en Bijstand, wisten het aantal nieuwe bijstandsgerechtigden te beperken. De prestaties van uitkeringsinstantie UWV, verantwoordelijk voor WAO, WW en WIA, noemt het IWI „voldoende”.