Blair: bouw kerncentrales is onontkoombaar

De Britse premier Tony Blair heeft gisteren aangegeven dat hij het bouwen van nieuwe kerncentrales als de enige manier beschouwt om de Britse uitstoot van CO2 en de afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers tegen te gaan.

Blair confronteerde zijn gehoor tijdens een rede voor de werkgeversorganisatie CBI met enkele „harde feiten”. De Britten zouden zonder nieuwe kerncentrales bij lange na niet kunnen voldoen aan hun doelstelling de uitstoot van CO2 terug te brengen. Voorts dreigt het land voor 80 tot 90 procent afhankelijk te worden van gasimporten uit landen in het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Rusland. Op dit moment voorziet Groot-Brittannië volgens de Britse premier nog voor 80 tot 90 procent in zijn gasbehoeften uit eigen bronnen.

Blair liep hiermee vooruit op een studie van zijn regering, die moet bepalen wat het land het beste kan doen om ook in de toekomst in zijn energiebehoeften te voorzien. Blair zei gisteren dat hij een eerste versie van de studie had gelezen, die naar verwachting in juli wordt gepresenteerd.

Volgens de premier is het thema kernenergie „dubbel en dwars” terug op de agenda. „Als we deze beslissingen voor de lange termijn nu niet nemen, maken we ons schuldig aan een ernstige verzaking van onze verplichtingen jegens dit land”, aldus Blair, die zich overigens niet expliciet voor nieuwe centrales uitsprak.

Tegenstanders van de nucleaire optie namen Blair gisteravond niettemin onder vuur. Tony Juniper, directeur van milieuorganisatie Friends of the Earth, stelde dat Blair kennelijk liever belastinggeld verspilt aan een „in diskrediet geraakte en gevaarlijke nucleaire dinosaurus” dan aan milieuvriendelijke oplossingen.

Ook uit zijn eigen Labour-partij klonk kritiek. De oppositie, die overigens niet per se tegen kernenergie is, hekelde het feit dat de minister-president niet eerst de uitkomst van de kabinetsstudie had afgewacht maar nu al een signaal afgeeft. Blair zou daarmee willen laten zien dat zijn regering een sterk beleid heeft.

Groot-Brittannië voorziet nu nog voor 22 procent in zijn behoefte aan elektriciteit via twaalf kerncentrales. Driekwart staat echter op de nominatie om te worden gesloten. In 2020 zullen er naar verwachting nog maar drie over zijn. Sinds eind jaren ’80 zijn er geen nieuwe centrales meer gebouwd. De bouw van nieuwe centrales kost ten minste tien jaar. Komen de centrales er, dan betekent dit dat tenminste 20 procent van de energievoorziening in 2025 uit kernenergie zal komen.