VVD’ers zijn woedend op Verdonk

Prominente VVD’ers zijn woedend op hun partijgenoot, minister Verdonk (Vreemdelingenzaken). Regeringspartij CDA neemt afstand van haar oordeel dat Ayaan Hirsi Ali de Nederlandse nationaliteit niet bezit.

CDA-fractievoorzitter Verhagen is van mening dat de minister onvoldoende zorgvuldig tot haar besluit is gekomen. ,,Juist vanwege de doodsbedreigingen (aan het adres van Hirsi Ali, red.) is het belangrijk dat Verdonk zorgvuldigheid in acht neemt. Wij vinden het vreemd dat vrijdag nog geen onderzoek nodig is, zaterdag alsnog besloten wordt een onderzoek te starten en maandag het Nederlanderschap wordt afgenomen.”

Hirsi Ali maakte vanmiddag bekend de Tweede Kamer per direct te verlaten. „Het is onmogelijk geworden [als volksvertegenwoordiger te werken, red.], nu de minister een hard oordeel over mijn Nederlanderschap heeft geveld.” Zij vervolgde: ,,Hoe vaak geven mensen op de vlucht uit angst andere namen op? Wanneer het gaat om louter onjuiste persoonsgegeven is het ontnemen van de nationaliteit, in alle gevallen, ik herhaal álle gevallen, een buitenproportionele sanctie”.

Kamerlid Bibi de Vries (VVD) zei vanochtend ,,razend” te zijn op Verdonk. Voormalig fractievoorzitter Van Aartsen noemt de maatregel ,,provinciaal”. Kritiek vanuit de VVD komt ook van directeur Van Schie van het wetenschappelijk bureau, die vanochtend concludeerde dat Verdonk ,,faalt voor het leiderschap van de VVD”. Oud-partijleider Dijkstal plaatst ,,vraagtekens bij het optreden van Verdonk”. Partijcoryfee Wiegel heeft daarentegen in een reactie gezegd dat het vertrek van Hirsi Ali ,,geen verlies is” voor de VVD. En ook de jongerenorganisatie JOVD staat achter Verdonk, want ,,gelijke monniken gelijke kappen”. Na afloop van een beraad van de fractie zei Tweede-Kamerlid Van Baalen: ,,We staan achter onze collega Hirsi Ali, maar we zullen Verdonk niet afvallen. We willen dat onze vriendin bij ons blijft, en Verdonk is moedig.”

In deze krant verklaart Verdonk vandaag zelf ,,een dubbel gevoel” te hebben over haar maatregel. Zij is er om regels te handhaven, maar ze moet dat nu doen tegen iemand die ze persoonlijk goed kent. Daar heeft ze het moeilijk mee, zegt ze. „Maar ik vind dat wetten en regels voor iedereen gelden.”

De minister stuurde gisteravond een brief naar de Kamer in antwoord op vragen van Kamerlid Hilbrand Nawijn (Groep Nawijn). Die wilde dat Hirsi Ali het Nederlanderschap zou worden ontnomen naar aanleiding van een documentaire vorige week van het VARA-programma Zembla. Daarin had het Kamerlid, zoals al eerder, verklaard dat zij bij haar asielaanvraag in 1992 een valse naam had opgegeven. Volgens Verdonk betekent dit ,,dat moet worden aangenomen dat zij geacht wordt het Nederlanderschap niet te hebben verkregen”.

Hirsi Ali: pagina’s 2 en 3

Hoofdartikel en reacties: pagina’s 6 en 7