Slag om het fort van Pannerden

De restauratie van Fort Pannerden, een vervallen verdedigingsfort op de splitsing van de Waal en het Pannerdens Kanaal, loopt vertraging op. Eigenaar Staatsbosbeheer mag van het gerechtshof in Arnhem een erfpachtovereenkomst met de beherende Stichting Fort Pannerden niet ontbinden.

Staatsbosbeheer wil van de overeenkomst af, omdat de stichting de laatste jaren „een slapend bestaan” leidt en er niets terechtkomt van plannen om in het fort een museum voor munitie en ballistiek te vestigen. „We weten niet of ze verder willen met het fort”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer wil de erfpacht aan de gemeente Lingewaard geven en Fort Pannerden, net als andere verdedigingswerken uit de Hollandse waterlinie, restaureren en openstellen voor het publiek. In het sperfort, gebouwd in 1869, moeten onder meer een informatiecentrum, vleermuizenverblijf en museum gevestigd worden.

Een spoedig begin van de restauratie is onzeker nu in hoger beroep is bepaald dat Staatsbeheer de erfpachtovereenkomst met de stichting, die loopt tot 2040, moet respecteren. Voorzitter H. Wanting ontkent dat zijn stichting „slapende” is, zoals Staatsbosbeheer stelt. „Integendeel. Ze maken alleen achter onze rug plannen en houden ons overal buiten.” Het uitstel betekent dat een groep krakers die in 2000 in het fort trok, voorlopig niet wordt verwijderd.