Schande: Mohammed B. kan tevreden zijn

Nederland is te klein voor zichzelf geworden, meent Marc Chavannes na het vertrek van Hirsi Ali.

Zijn de 16 miljoen buren van Hirsi Ali nu tevreden? Het Kamerlid verdwijnt op last van de rechter niet alleen uit haar Haagse flatgebouw, waar zij de omwoners een onveilig gevoel gaf met haar bewakingsploeg. Zij verlaat Nederland en een meerderheid zegt: opgeruimd staat netjes. Mét Hans Wiegel zwaaien wij haar uit.

Straks zijn we weer onder mekaar. Regels zijn regels. Gelijke monniken gelijke kappen. U mag niet jokken als u asiel aanvraagt. Wij nemen alleen zielige gevallen aan. U was niet zielig genoeg. Dat was niet eerlijk.

Wat bezielde het tv-programma Zembla om het asielverhaal van Ayaan Hirsi Ali nu, in mei 2006, te gaan natrekken? Journalistiek kunnen er redenen genoeg zijn om Kamerleden of andere bekende Nederlanders te portretteren, maar dat was niet de opzet van het programma van vorige week. Zembla ging doelgericht op zoek naar de Grote Leugen van Hirsi Ali. Wat is daar boeiend aan? Stel dat zij gejokt heeft, zoals zij al bij verschillende gelegenheden heeft gezegd? Nou en? Is er intussen niets gebeurd, is zij niet uitgegroeid tot een internationale voorvechter van rechten van vrouwen en homoseksuelen? Is zij niet een van de meest uitgesproken en bevlogen pleitbezorgers geworden van de Verlichting, een van de stemmen die waarschuwen voor de intolerantie die de islam voor miljoenen aanhangers kenmerkt?

Inderdaad, zij vertegenwoordigt standpunten die velen als vergaand beschouwen, standpunten die in hoge mate intolerant zijn of zelfs aanzetten tot onverdraagzaamheid die een heilloze kettingreactie teweeg kan brengen.

Zie wie zij is: Een Waarschuwer, die zegt: jullie hebben zand in je ogen, jullie wilt niet zien wat de realiteit is, het gevaar is onder ons en u zit te maffen.

Wat doen de asielleugentjes er nog toe als je Ayaan Hirsi Ali kan erkennen als monumentale figuur, een schone schelm van wereldformaat. Iemand die zo volmaakt Nederlands heeft geleerd, zo goed schrijft en spreekt, zich zo overtuigend op alle podia ter wereld begeeft en de Goede Islam uitdaagt zich te tonen en uit te spreken. En wij gunnen haar geen rijtjeshuisje met een tuintje, nog geen flatje.

Minister Rita Verdonk maakte binnen enkele dagen een cirkel rond, van redelijke gastvrouw tot regelvaste cipier. Net als met die Canadese bevrijder, die laatst op weg naar een 4 mei herdenking een kaartje Haarlem in plaats van Arnhem had gekregen en de nieuwe ‘zero tolerance’-boete van de NS moest betalen, zo schrijft

kandidaat-VVD-lijsttrekker Verdonk nu kil dat Ayaan Hirsi Ali nooit Nederlander was. Het dossier klopt weer.

Mohammed B. kan tevreden zijn. Hij prikte zijn fatwa voor Hirsi Ali met een mes op Theo Van Goghs stervende lichaam. Met zijn levenslang (hoeveel jaar?) geniet hij van vrij rijkseten en -drinken en van het succes dat hij de makers van de film Submission allebei weg heeft gekregen. Van Goghs gevang kent geen vervroegd verlof wegens goed gedrag.

Als het waar is dat Hirsi Ali asiel krijgt bij het American Enterprise Institute, is haar tragedie nog niet voltooid. AEI is niet zomaar een conservatieve denktank in Washington, het is de broedplaats van Amerika’s autistische Midden-Oosten-politiek – op dit pressiekantoor riepen dubieuze activisten als Richard Perle, Ruel Marc Gerecht en Michael Ledeen dat de Irakezen juichend langs de straat in Bagdad zouden staan. AEI heeft geld, maar van te veel tegenspraak dreigt Hirsi Ali te emigreren naar kritiekarme jubel.

„Hirsi Ali is te groot voor Nederland geworden”, concludeerde een NCRV-presentator gisteravond gemeenzaam. Wat een onzin. Nederland is te klein voor zich zelf geworden.

Marc Chavannes is oud-correspondent van NRC Handelsblad in Washington en hoogleraar journalistiek.

    • Marc Chavannes