Levensloopregeling vooral gunstig voor jonge ouders

Binnen anderhalve maand moet de keuze worden gemaakt, meedoen aan de bestaande spaarloonregeling of aan de nieuwe levensloopregeling? Op de levensloop valt wel wat af te dingen, maar jonge ouders doen er goed aan die regeling serieus te overwegen.

Korting. Er moet tussen spaarloon en levensloop worden gekozen, want aan beide regelingen tegelijk meedoen mag niet. Wel mag elk jaar opnieuw voor een van de regelingen worden gekozen. Dit jaar is de keuze voor deelname zelfs uitgesteld tot 1 juli.

Het is aantrekkelijk om aan een van beide regelingen mee te doen. Dat levert minimaal 183 euro belastingaftrek op. Wie al spaargeld heeft, creëert bovendien een onbelaste spaarpot, wat interessant als al het spaargeld samen meer dan 19.000 euro is, de drempel voor de rendementsheffing. Dat scheelt jaarlijks 1,2 procent over het extra gespaarde bedrag.

Kort gezegd biedt de levensloopregeling de mogelijkheid om uit het brutosalaris kapitaal op te bouwen. Dat moet worden aangewend voor onbetaald verlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, sabbatical of eerder stoppen met werken. Over het gespaarde geld wordt nu geen premie betaald, dat komt pas als de werknemer de uitkeringen gaat gebruiken. Op dat moment komt ook de levensloopkorting in beeld. Voor ieder jaar dat is meegedaan aan de regeling geldt een maximum heffingskorting van 185 euro, afhankelijk van het gespaarde bedrag. Ook bij de spaarloonregeling wordt vanuit het brutoloon gespaard. Het bedrag wordt vier jaar geblokkeerd en daarna netto uitgekeerd. Hierover hoeft dus geen belasting meer te worden betaald. Bij de maximale inleg is het voordeel bij een belastingdruk van 42 procent 257,46 euro. Dit maakt de spaarloonregeling fiscaal aantrekkelijk. Nadeel is de beperkte mogelijkheid tot sparen: maximaal 613 euro per jaar.

Ouderschap. De afweging is persoonlijk. Ook het doel telt mee. Wie spaart voor een boot heeft bijvoorbeeld niets aan de levensloopregeling. Voor ouders die ouderschapsverlof willen opnemen is deze regeling echter uitermate interessant. Iedere werknemer heeft recht op 13 weken onbetaald ouderschapsverlof . Wie tijdens dit verlof meedoet aan de levensloopregeling krijgt een fikse heffingskorting. De korting komt neer op 50 procent van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Op basis van het huidige minimumloon komt dit neer op zo'n 636 euro per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Aantrekkelijk is dat de levensloopspaarpot niet aangesproken hoeft te worden om van de korting gebruik te maken. Deelname volstaat. Wat er tot nu toe is gespaard doet er niet toe.

Bijkomend voordeel ten slotte is dat bij de inzet van de levensloopregeling voor regulier verlof opname van het verlof afhankelijk is van de toestemming van de werkgever. Dit in tegenstelling tot ouderschapsverlof. De werkgever mag geen ouderschapsverlof weigeren.

Bereken hoeveel je moet sparen om verlof op te kunnen nemen op www.szw.nl. Download een folder met tips over de levensloopregeling op www.afm.nl.

    • Cleo Scheerboom