Levensloop

Beeld uit de film Submission I door Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali

1969 Ayaan Hirsi Magan wordt geboren in Mogadishu, Somalië. Haar vader, de linguïst dr. Hirsi Magan Isse, was een politiek tegenstander van het toenmalige regime in Somalië. Hij vluchtte tijdens haar jeugd het land uit. Later reisde zijn gezin hem achterna. Via Saoedi-Arabië, Soedan en Ethiopië kwamen ze in Kenia terecht. Daar woonde Hirsi Magan tien jaar, tot 1991. Ze vertelt in NRC Handelsblad op 28 augustus 2004 dat ze door haar vader werd uitgehuwelijkt aan een verre neef in Canada. Ze trouwde met hem in Nairobi, maar tijdens haar reis naar Canada vluchtte ze naar Nederland.

1992 In Nederland verandert ze haar naam van Hirsi Magan in Hirsi Ali. Daarover was ze in ieder geval al in de zomer van 2004 niet meer geheimzinnig. In het artikel op 28 augustus vertelt ze dat ze dit deed om onherkenbaar te zijn. Dat ze bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onwaarheden vertelde over haar verleden, bekent ze voor zover duidelijk voor het eerst in de openbaarheid in een uitzending van Barend en Van Dorp, in september 2002. Die bekentenis roept geen reacties op van politici.

1997 Hirsi Ali krijgt de Nederlandse nationaliteit. Twee jaar eerder is ze al met een een studie politicologie begonnen aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 2000 rondt ze deze studie af. Van 2001 tot 2002 werkt ze bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

2002 Hirsi Ali stapt over naar de VVD. In januari 2003 komt ze in de Tweede Kamer. Toenmalig VVD-leider Zalm haalde haar binnen bij de VVD. Hij verklaarde afgelopen vrijdag dat de onwaarheden die Hirsi Ali aan de IND had verteld destijds bij de VVD bekend waren.

2004 Hirsi Ali maakt in de zomer samen met de cineast Theo van Gogh de film Submission I over de onderdrukking van moslimvrouwen. Theo van Gogh wordt op 2 november 2004 vermoord.

April 2005 Volgens Time Magazine behoort Hirsi Ali tot de 100 invloedrijkste mensen in de wereld.

27 april 2006 Het gerechtshof in Den Haag stelt dat zij over drie maanden haar door de staat beveiligde woning moet verlaten. Het Hof oordeelt dat de buren in een situatie zijn gebracht waardoor zij zich niet veilig voelen.

11 mei 2006 Het tv-programma Zembla meldt dat Hirsi Ali bij haar asielaanvraag heeft gelogen en dat ze een verkeerde naam heeft opgegeven. Minister Verdonk zegt een dag later dat de leugens van Hirsi Ali bij de IND geen gevolgen krijgen. Daar komt Verdonk drie dagen later op terug.