Kritiek op tribunaal

Een onafhankelijk Zweeds onderzoek pleit voor een verscherping van de controle in het VN-cellenblok van de Scheveningse strafgevangenis wanneer een verdachte van het Joegoslavië-tribunaal zijn eigen verdediging voert.

Aanleiding voor het onderzoek was de dood van Slobodan Milosevic. De oud-president werd twee maanden geleden dood aangetroffen in een VN-cel. Griffier Hans Holthuis van het tribunaal had Zweden verzocht een commissie van experts aan te wijzen. De bevindingen van de onderzoekers zijn nu openbaar gemaakt.

Zonder de naam van Milosevic te noemen, signaleert het rapport dat als iemand zichzelf verdedigt, het voor het VN-hof het erg moeilijk wordt om „voldoende controle” te houden over de bezoeken en de telefoongesprekken. Milosevic beschikte over een aparte cel waar hij zijn adviseurs ontving. De Zweden vinden dat die voorzieningen opnieuw onderzocht moeten worden.

Volgens het rapport bestaan er bij de VN-gevangenen „volstrekt onnodige frustraties” door het Nederlandse eten. De gedetineerden moeten de kans krijgen om voedsel te kopen en dat zelf klaar te maken.