Fiscus krijgt extra geld en personeel

De Belastingdienst krijgt extra geld en meer personeel tot zijn beschikking. Dit jaar en volgend jaar wordt het personeelsbestand met enige honderden medewerkers uitgebreid.

Deze uitbreiding staat los van de vorige maand aangekondigde opheffing van de vacaturestop bij de Belastingdienst, waardoor dit jaar zo’n 600 vertrekkende medewerkers zullen worden vervangen.

Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief kondigt Wijn ook aan dat in de Voorjaarsnota die het kabinet vorige week heeft aangenomen, 315 miljoen euro extra is uitgetrokken voor de Belastingdienst in de periode 2006-2010. Hiervan komt dit jaar al 30 miljoen euro beschikbaar. Het extra geld is bedoeld voor intensivering van het toezicht, aanpak van problemen met complexe automatiseringssystemen en de invoering van vooraf ingevulde aangiftes voor de inkomstenbelasting van particulieren vanaf 2008.

Het personeelsbestand van de Belastingdienst is vergrijsd. Vanaf 2010 wordt dan ook een uitstroom van ervaren belastinginspecteurs verwacht. Om dat op te vangen kondigt Wijn nu aan nieuwe medewerkers aan te trekken.

Eerder dit jaar kwam naar buiten dat er sprake is van aanzienlijke onrust onder de medewerkers van de Belastingdienst. Hoge ambtenaren klaagden over het nieuwe bestuursmodel van de Belastingdienst en over problemen met de automatisering.

Ook sloegen ze binnenskamers alarm over de teruglopende frequentie van fiscale boekenonderzoeken.

Hoewel Wijn aanvankelijk de interne onvrede bagatelliseerde en niet wilde ingaan op kritiek, kwam hij bij de presentatie van het jaarverslag van de Belastingdienst, begin april, met maatregelen. Het management van de dienst moet voortaan minder vergaderen en meer tijd doorbrengen op de werkvloer. Ook al was er volgens de staatssecretaris geen sprake van onrust, hij wilde „rust terugbrengen in de organisatie”.

In de brief aan de Kamer over de stand van zaken bij de Belastingdienst erkent Wijn met zoveel woorden dat er sprake is van knelpunten met de automatisering en dat het ‘fiscale toezichtsproces’ onder druk is komen te staan. De problemen zijn volgens hem het gevolg van de gelijktijdige invoering van een nieuw bestuursmodel en de krimp van het personeelsbestand met 10 procent als uitvloeisel van het regeerakkoord.

Voor de medewerkers van de Belastingdienst is dit „niet altijd even gemakkelijk geweest” en dit heeft van het management „veel inspanning gevraagd”, aldus de staatssecretaris van Financiën. Wijn kondigt een evaluatie aan „naar alle aspecten van de reorganisatie”.