‘Extra geld voor jeugd in steden’

Er moet jaarlijks 50 tot 100 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in de bestrijding van schooluitval en jeugdcriminaliteit in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Dat zeggen schoolbestuurders uit de vier grote steden. De bestuurders, verenigd in het Onderwijsplatform G4, schrijven dit in een manifest, dat gisteren is ondertekend.

„De problemen met schooluitval, jeugdcriminaliteit, taalachterstanden en afnemende kansen op de arbeidsmarkt zijn in de grote steden intenser dan elders in het land”, zegt Harry Dobbelaar, vertegenwoordiger van het basisonderwijs in Amsterdam. „Maar er zijn niet meer middelen beschikbaar dan in Groningen of Limburg.”

De bestuurders van het primair en voortgezet onderwijs willen met het manifest de politiek wijzen op de ernst van de situatie. „Wij luiden de noodklok”, zegt Wim Littooy, bestuurder in Rotterdam. „Als er niks wordt gedaan, loopt het binnen een paar jaar uit de hand.”

In het manifest wordt onder meer gesproken van het gebrek aan beheersing van het Nederlands onder autochtone en allochtone jongeren, een afkalvende binding met de samenleving en een tekort aan voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.

Het manifest zal volgende week worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.