‘EU-aanbod Iran na resolutie VN’

Namens de Europese Unie mogen aan Iran geen nieuwe voorstellen worden gedaan op het gebied van vreedzaam gebruik van kernenergie, voordat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties overeenstemming is bereikt over een resolutie waarin Iran met sancties wordt gedreigd als het land door mocht gaan met het verrijken van uranium. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen gisteren afgesproken tijdens een lunch in Brussel. Dat heeft de Nederlandse minister Bot verklaard na afloop van de bijeenkomst.

De gekozen lijn verhindert in principe niet dat Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland op eigen gezag Iran een aanbod doen, maar van een ‘mandaat’ van de EU in dit verband kan geen sprake zijn zonder een resolutie van de Veiligheidsraad, aldus Bot. Hij verwachtte overigens dat de opstelling van zo’n resolutie – die sancties op economisch en ander gebied mogelijk zou maken maar geen dreiging met militair geweld zou inhouden – bij Rusland en China, beide houders van vetorecht in de Veiligheidsraad, op ernstige bezwaren zou stuiten.

Over de strekking van het aanbod aan Iran – een pakket van beloften op het gebied van technologische en financiële steun bij het vreedzaam gebruik van kernenergie op voorwaarde dat Iran afziet van verrijkingsprocedés die voor de ontwikkeling van kernwapens kunnen worden gebruikt – bestond bij de EU-ministers steun, aldus Bot. Het aanbod dient naar zijn zeggen echter opnieuw aan de EU te worden voorgelegd na beraad in de Veiligheidsraad: „Zonder stok achter de deur kan er van een mandaat van de EU aan de drie geen sprake zijn.”

Een soortgelijk aanbod als de drie thans willen doen was vorig jaar al door Iran afgewezen. Iran stelt zich op het standpunt internationaal in zijn recht te staan bij het verrijken van uranium en ontkent kernwapens te willen ontwikkelen.