Commissie Kamer: patiënt na tbs langer in de gaten houden

Den Haag, 16 mei. - Tbs-patiënten moeten na ontslag uit de kliniek veel langer worden geobserveerd en gecontroleerd. Desnoods moeten ze opnieuw worden opgesloten. Dat concludeert de parlementaire onderzoekscommissie-tbs in het vanmiddag gepresenteerde eindverslag.

De huidige termijn van drie jaar voor voorwaardelijke tbs-beëindiging moet volgens de commissie worden verlengd tot maximaal negen jaar. De kliniek waar de tbs’er verbleef, blijft na beëindiging verantwoordelijk. Bij overtreding van voorwaarden moet terugplaatsing in de kliniek tot de mogelijkheden behoren.

Bij het volgen van ex-tbs’ers moet nauwer worden samengewerkt tussen de tbs-kliniek en de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Dat kan ertoe leiden dat sommige ex-tbs’ers soms levenslang ‘bemoeizorg’ moeten velen. Daarbij hoort volgens de commissie ook de mogelijkheid van dwangmedicatie, met name voor psychotische patiënten.

Dwangmedicatie kan nu alleen worden toegepast in het kader van het ‘gevaarscriterium’. Dwangmedicatie om de ziekte zelf te behandelen, is nu nog niet wettelijk vastgelegd. De commissie beveelt aan om een algemene bevoegdheid voor dwangmedicatie in te voeren en, vanwege de ingrijpende consequenties, na zes jaar de praktijkervaringen te evalueren.

De onderzoekscommissie, die onder voorzitterschap staat van Tweede-Kamerlid Arno Visser (VVD), werd vorig jaar geïnstalleerd na twee incidenten: één ontsnapte tbs’er maakte zich schuldig aan een ontvoering en een ander pleegde een moord.

Maar het verlofbeleid voor tbs’ers vormt niet de hoofdmoot van het eindrapport. De commissie concludeert dat het huidige verlofbeleid dat justitie hanteert, „adequaat” is.

De reguliere geestelijke gezondheidszorg vormt een obstakel voor het pleidooi van de commissie om langer toezicht mogelijk te maken. De GGZ is cruciaal voor dat toezicht, maar de samenwerking met tbs-klinieken verloopt stroef als gevolg van terughoudendheid, „of zelfs onwilligheid bij de GGZ”, aldus de commissie.

commotie:pagina 3