BRIEVEN OVER HIRSI ALI

Mevrouw Verdonk is gevaar voor ons allemaal

Met één pennenstreek besluit minister Verdonk een bedreigd parlementslid haar paspoort af te nemen. Ze verklaart hierdoor Ayaan Hirsi Ali vogelvrij. Aan iemand die zo met mensenlevens speelt, voor wie regels alles zijn en de mens niets, mag geen politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid worden toevertrouwd. Mevrouw Verdonk is een gevaar. Een gevaar voor Ayaan Hirsi Ali, voor andere asielzoekers en vluchtelingen, en uiteindelijk voor ons allemaal. De VVD en de volksvertegenwoordiging moeten dat inzien en ernaar handelen door haar politieke loopbaan af te breken en haar weg te sturen als lid van het kabinet.

Hella Rottenberg

Amsterdam

Kabinet toont grote mate van kleinzieligheid

Mevrouw Hirsi Ali, of hoe zij ook mag heten, heeft gelogen om haar Nederlandse nationaliteit te krijgen. Het mag dan schrijnend zijn om haar Nederlanderschap af te nemen, maar op grond van rechtsgelijkheid staat het kabinet niets anders te doen. Als het kabinet het daarbij laat, toont het echter een grote mate van kleinzieligheid. Het is dan Holland op z’n smalst. Een kabinet dat recht door zee is, zal haar daarna onmiddellijk toch het Nederlanderschap verlenen. Niet omdat zij een zielige Somalische was, maar juist vanwege haar grote verdiensten voor de Nederlandse samenleving. Het is onverteerbaar dat veel mensen vinden dat een voetballer vanwege het wereldkampioenschap voetbal Nederlander moet worden, terwijl deze vrouw die zoveel heeft betekend voor de emancipatie van moslimvrouwen, niet onze nationaliteit zou mogen krijgen.

Prof.dr. P.J. van Koppen

Haarlem

Slachtoffer van eigen rechtvaardigheidsgevoel

Staatsburgerschap kwijt, baan kwijt, huis kwijt, niet aflatende dreiging met de dood of ander geweld: er is weer een nieuwe asielzoeker bij, die zal aankloppen bij een vrije democratie. Haar naam is Ayaan Hirsi Ali. Naar ik hoop zullen de Amerikanen haar met open armen ontvangen, en politiek asiel verlenen, zoals dat past voor iemand die zich in haar benarde omstandigheden bevindt.

Het land dat zij als het hare is gaan beschouwen, wil haar niet meer, want het houdt niet van debat op het scherp van de snede. Nederland wantrouwt vastberadenheid en standvastigheid, want die zijn zo weinig flexibel. Wij houden ervan om genadeloos een geringe misstap uit te buiten en iemand neer te halen, zonder verder acht te slaan op iemands grote moed en verdienste gedurende langere tijd. Want hoeveel minder zouden wij Nederlanders nog geprikkeld zijn om over de nog immer voortdurende integratieproblemen na te denken zonder Ayaan Hirsi Ali’s bijdragen aan het debat? En hoeveel nog levende Nederlanders-van-geboorte hebben de moed van Ayaan opgebracht? Zij heeft voorts bij de minister van Integratie aangedrongen op genadige behandeling van een jonge asielzoekster, en bij die gelegenheid heeft zij de minister gewezen op de vergelijkbare onjuistheden in haar eigen asielverhaal. Nu is zij het slachtoffer van haar eigen mededogen en gevoel voor rechtvaardigheid. Wij staan nu voor een keuze, namelijk of wij waarden als eerlijkheid, moed, standvastigheid, en ook mededogen, hoger achten dan een abstract juridisch gelijk, of een politiek-journalistiek inkoppertje.

Pim Rietbroek

Leiden

Een beetje collegialiteit zou de VVD sieren

Hoe kleingeestig kunnen politici worden? Het schaamrood komt me op de kaken bij het aanschouwen van de affaire rond Ayaan Hirsi Ali. Ik ben geen fan van Hirsi Ali en al helemaal geen VVD’er, maar een beetje meer collegialiteit en dankbaarheid zou die partij wel sieren. Dan heb ik het niet eens over medemenselijkheid, waarvoor in dit hardvochtige relaas helemaal geen ruimte lijkt te zijn. Dit is Holland op z’n smalst, daar waar het de laatste jaren al heel smal is.

Jean Luc Luijs

Den Haag

Een eer om Hirsi Ali in de politieke arena te hebben

Wat een schande hoe de Nederlandse maatschappij met een politica van wereldnaam, een activiste voor de rechten van de moslimvrouwen van een internationaal niveau omgaat! Elk land moet het als een eer beschouwen zo iemand in zijn politieke arena te hebben. Ik vraag me af wat voor leugens mevrouw Verdonk zelf bedacht zou hebben, als zij in een land als Somalië was geboren, om daarvandaan vervolgens te vluchten. Of zou zij liever uitgehuwelijkt willen worden? Ik ben benieuwd hoeveel landen met genoegen voor Ayaan Hirsi Ali hun deuren zullen openstellen.

Zinaïda Bal-Petsjerskaja

Huizen

Niet laten vertrekken als bedreigde vluchteling

Hirsi Ali heeft zich in Nederland ontwikkeld van student tot politica met wereldfaam. Internationaal zal Nederland als democratie dus een modderfiguur slaan door zo’n prominente politica de deur te wijzen. Hoewel de wijze waarop Hirsi Ali debatteert niet snel tot oplossingen leidt – ze is idealist, geen bruggenbouwer – verdient zij net als ieder ander om in veiligheid te kunnen leven. Een democratie die gelijkheid en vrijheid hoog in het vaandel heeft staan, en zegt plaats te hebben voor vluchtelingen, mag het besluit van minister Verdonk niet tolereren. Misschien was Hirsi Ali nog geen vluchteling toen zij hier binnenkwam. Maar laat haar niet als bedreigde vluchteling vertrekken.

Simone van der Burg,Arjen Slagboom

TU Eindhoven

Ayaan Hirsi Ali’s voorwaardelijk opzet

Natuurlijk is Ayaan Hirsi Ali het slachtoffer geworden van een Verdonk die in de race is voor het partijleiderschap van de VVD en nu haar rechte rug moet tonen. Natuurlijk is het te betreuren dat er geen goede woonplaats in Nederland te vinden is voor een Kamerlid dat bijna dagelijks persoonlijke bedreigingen ontvangt. En natuurlijk is het wrang dat iemand binnen bijna één week tijd in meerdere dimensies haar identiteit wordt ontnomen. Dat gun je niemand.

Maar uiteindelijk gaat het wel om navolging van regels die mede – ja zelfs in sterke mate – door haar eigen partij zijn opgesteld en uitgevoerd. Uiteindelijk gaat het er wel om dat ze zélf, bij volledig bewustzijn, heeft gekozen om zich aan te sluiten bij een partij waarvan ze wist – waarvan iederéén wist – dat ze polarisatie voorstaat en zich a priori tegen vluchtelingen keert. In strafrechttermen kan het gedrag van Hirsi Ali het beste omschreven worden als voorwaardelijk opzet: het op de koop toenemen van de kans of het welbewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat ze – in dit geval – persoonlijk met het beleid van de VVD in botsing zou kunnen komen, haar vluchtverhaal in ogenschouw nemende. En voorwaardelijk opzet grenst zózeer aan opzet, dat het voor de rechtspraak uitgemaakte zaak is. Strafbaar, want eigen schuld.

Eelco Keij

Werkzaam voor de UNDP,New York

Haar vertrek is goede zaak voor Nederland

Nu het doek is gevallen, is het te hopen dat de Nederlandse rationaliteit weer de overhand krijgt. Het moge toch duidelijk zijn dat mevrouw Ayaan Hirsi Magan eigenlijk misbruik heeft gemaakt van de sociale, goedbedoelde sentimenten van de Nederlander. De Nederlander die graag opkomt voor mensen die het moeilijk hebben en die onderdrukt worden. Met mevrouw Magan bleek wel duidelijk hoe kwetsbaar de goedgezindheid van vele Nederlanders ook kan zijn, indien men zich blindelings laat leiden door emoties en oppervlakkige uitspraken. Immers, door sluw in te spelen op de sentimenten van de Nederlander en zich voor te doen als „een slachtoffer van de islam” wist deze opportunist binnen zeer korte tijd de massa te doordringen van verwrongen ideeën over moslims en de islam. Deze ongekende ‘moed’ werd door de massa vanuit een ongekende lichtzinnigheid beloond met veel bijval en ze wist hiermee zelfs wonderlijk genoeg op korte tijd veel internationale roem te verwerven.

Dat de moslims maar weinig heil zagen in haar dwaze theatrale optreden, bleek voor velen niet interessant. De voortdurende buitenissige bijval resulteerde uiteindelijk in een arrogantie waarbij ze zelfs een (oud)politicus als Hans Wiegel voor reactionair uitmaakte en de minister-president van lafheid beschuldigde.

Het spel is uit. Ze zal naar verwachting Nederland binnen enkele maanden verlaten. Dit is een goede zaak voor Nederland en de harmonie in de samenleving. Echter, mevrouw Magan, zomaar vertrekken zonder verontschuldigingen is niet voldoende. U hebt niet enkel gelogen over uw verleden maar tevens de laatste jaren ook zoveel haat gezaaid, een wig gedreven tussen moslims en niet-moslims, mensen onnodig gekrenkt en misbruik gemaakt van de goedbedoelde sentimenten van Nederlanders. Een verontschuldiging aan de burgers van Nederland lijkt me wel op zijn plaats.

Dr.ir. Bedir Tekinerdogan

Universitair docent, Universiteit Twente