Bestuurders willen geld voor onderwijs

Den Haag. Onderwijsbestuurders in de vier grote steden vinden dat er op jaarbasis 50 tot 100 miljoen euro extra nodig is om schooluitval en criminaliteit het hoofd te bieden. In een manifest willen de bestuurders van basis- en voortgezet onderwijs de politieke partijen erop wijzen dat het jeugd- en onderwijsbeleid extra aandacht verdient. Wim Littooy, een van de bestuurders: ,,Alle problemen die je je kunt indenken, presenteren zich versterkt in de grote steden. Maar we krijgen er in beginsel niet meer middelen voor dan in Noord-Groningen of Zuid-Limburg.”